داروخانه‌های عرضه کننده داروهای شیمی‌درمانی در مشهد

داروخانه 22 بهمن: خیابان دانشگاه، نبش کوچه سلسبیل

داروخانه هلال احمر: میدان 10 دی

داروخانه بیمارستان امید: خیابان کوهسنگی، بیمارستان امید

داروخانه دکتر طیرانی: بلوار نمایشگاه بین‌المللی، میدان میثاق، مرکز درمانی رضا

داروخانه امام: میدان بیمارستان امام رضا

داروخانه دکتر نوری فرد: میدان بیمارستان امام رضا

داروخانه دکتر پیشقدم: احمدآباد، نبش بخارایی

داروخانه دکتر چراغی: انتهای بلوار سجاد

داروخانه دکتر چراغی: انتهای بلوار سجاد

داروخانه دکتر مقربی: چهارراه دکترا

داروخانه دکتر دهستانی: کوهسنگی 6