مراکز تصویربرداری در مشهد

مراکز سی‌تی‌اسکن مشهد:

بیمارستان امام‌رضا

بیمارستان قایم

بیمارستان امید

بیمارستان رضوی

مرکز درمانی رضا: بلوار نمایشگاه، میدان میثاق

مرکز عارف: احمدآباد، عارف 2

مرکز پارسیان: میدان بیمارستان امام رضا

مرکز بهساز طب: نبش کلاهدوز 4

مراکز ام آر آی مشهد:

بیمارستان امام رضا

بیمارستان قائم

مرکز عارف: احمدآباد، عارف 2

مرکز پارسیان: میدان بیمارستان امام رضا

بیمارستان رضوی

مرکز بهساز طب: نبش کلاهدوز 4

مراکز پزشکی هسته‌ای مشهد:

مرکز درمانی رضا: بلوار نمایشگاه، میدان میثاق

مرکز سینا: بلوار کلاهدوز، بین کلاهدوز 6 و 8

مرکز دکتر دباغ: ملاصدرای 11

بیمارستان رضوی