لیست سوالاتی که از دکتر سعیدی پرسیده شده است و پاسخ دکتر به سوالات در این قسمت نشان داده می شود .


در صورتی که پرسشی دارید و تمایل دارید دکتر به آن پاسخ دهند ، لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید

تکمیل اطلاعاتی چون نام و نام خانوادگی ، پست الکترونیک و متن پیام الزامی است