تومور مغزي

تومور مغزي چيست؟

سرطاني که در بافت مغز تشکيل مي‌شود، تومور مغزي ناميده مي‌شود. سلولهاي نٍوپلاستيک که از کنترل خارج شده‌اند، تقسيم مکرر يافته و تشکيل توده توپر مي‌دهند. سرطان‌هاي تشکيل شده در م

ادامه مطلب »


سرطان پستان

 
سرطان پستان ( سرطان سينه ) يا Breast Cancer شايعترين سرطان در بين زنان در بيشتر مناطق دنيا است. تشخيص ديرهنگام بيماري در کشورهاي در حال توسعه باعث شده است که ميزان مرگ و مير بيماري در اين مناطق بيشتر از کشورهاي توسعه يافته باشد.

ادامه مطلب »


شايعترين سرطان مردان جوان

سرطان بيضه شايعترين بدخيمي در مردان 20 تا 35 ساله است. به طور کلي تومورهاي بيضه نسبتا غيرشايع هستند و فقط 1 تا 2 درصد تومورهاي بدخيم مردان را تشكيل مي‌دهند. با اينكه اين تومورها شيوع زيادي ندارند، ولي به علت گرفت

ادامه مطلب »